• foto parkety
 
 

Údržba olejovaných podlah BONA Hartwaschöl

Návod k ošetřování povrchů ošetřených tvrdým voskovým olejem Carl´s Hartwachsöl
 
Tento návod k ošetřování platí pro všechny dřevěné podlahy podle DIN 18356 Parketářské práce a ošetřené v závodě tvrdým voskovým olejem Carl´s Hartwachsöl. 

OBECNÉ POKYNY 
 
Ošetřením povrchu voskovým olejem Carl´s Hartwachsöl již bylo dřevo ochráněno proti pronikání vody a nečistoty.
 
Každý druh ošetření povrchu podléhá podle zatížení přirozenému opotřebení. Proto je nutné pravidelné čištění a údržba.
 
Stoly a židle by se měly zespodu opatřit vhodnými plstěnými podložkami. Dále by se měly zřídit dostatečně velké čisticí zóny. Při používání židlí s kolečky používejte jen měkká kolečka podle EN 12529, navíc se doporučuje použití vhodných ochranných rohožek, např. Rollomat.
 
Díky prodyšnému ošetření povrchu není dřevo omezeno ve svém dýchání. Mějte ale také na paměti, že dřevo je přírodní materiál, který je ovlivňován příslušnou teplotou a vzdušnou vlhkostí. Dochází k interakcím podmíněným materiálem a pokojovým klimatem. Při vysoké vlhkosti prostředí pohlcuje dřevěná podlaha vlhkost a zvětšuje svůj objem. A obráceně, v relativně suchém prostředí, jako například v topné sezoně v zimě, se dřevo vlhkosti zbavuje a zmenšuje svůj objem. Tak se mohou tvořit spáry. To je důkazem přírodního charakteru dřevěné podlahy. Během topné sezony zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu pro zvlhčení ovzduší. To prospěje nejen Vašim parketám, ale také Vašemu zdraví a budete se cítit lépe. Ideální pokojové klima je při teplotě 18 – 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50 % až 60 %.
 
PRVNÍ ČIŠTĚNÍ
 
Čištění oschlého povrchu Carl´s Hartwachsöl
 
Konečné tvrdosti povrchů ošetřených tvrdým voskovým olejem Carl´s Hartwachsöl je dosaženo po 10 dnech. Do této doby nepokládejte na podlahu koberce ani po ní neposouvejte nábytek. Až poté, co je dosaženo konečné tvrdosti, je možné také použít ošetřující prostředek na tvrdý vosk Carl´s Hartwachspflege.
 
Normální nečistoty můžete odstranit jednoduše mírně navlhčeným (ne mokrým!) hadříkem. Do vody přidejte trochu Bona Cleaner (ideální pro dřevěné podlahy a parkety). Ihned setřete suchým hadrem. Tvrdošíjné skvrny můžete odstranit ošetřujícím přípravkem Carl´s Hartwachspflege a padem Scotch. Poté na suchou a čistou podlahu naneste v tenké rovnoměrné vrstvě Carl´s Hartwachspflege a nechte schnout 30 minut. Stačí, zvláště u malých ploch, také savý, měkký hadr. Při správné aplikaci stačí 1 l Carl´s Hartwachspflege na přibližně 100 m2 nebo 2 lžičky na přibližně 1 m2.
 
Čištění a údržba v obytných prostorách
 
Pro normální údržbu stačí mop, smeták nebo vysavač. Znečištěná podlaha se také může navlhko setřít. Do vody ke stírání se přidá trochu Bona Cleaner, který je ideální pro dřevěné podlahy a parkety. Setřete dosucha. Tvrdošíjné skvrny můžete odstranit Carl´s Hartwachspflege a padem Scotch. Podle potřeby ošetřete silně namáhané a často čištěné parketové plochy ošetřujícím přípravkem Carl´s Hartwachspflege. Jednoduše naneste v tenké vrstvě a nechte oschnout. Je-li nutná renovace podlahy, vyčištěnou plochu ošetřete tvrdým voskovým olejem Carl´s Hartwachsöl. Zpravidla stačí jeden nátěr.
 
Ve veřejných prostorách jako jsou kanceláře, hotely, školy, restaurace
 
Podlahu čistěte denně nebo podle potřeby. Stírejte mírně navlhko a seberte špínu. K vodě ke stírání přidejte trochu Bona Cleaner. Podlahu setřete dosucha. Jednou týdně nebo podle potřeby ošetřete vyčištěnou, suchou podlahu ošetřujícím přípravkem Carl´s Hartwachspflege. Nastříkejte z dózy v tenké vrstvě a rozetřete jednokotoučovým strojem Bona Buffer (s béžovým padem). Po oschnutí přeleštěte bílým padem. 1 – 2krát za rok nebo podle potřeby vyčištěnou suchou dřevěnou podlahu ošetřete tvrdým voskovým olejem Carl´s Hartwachsöl.
 
Silné mechanické poškození, hluboké dolíky nebo škrábance v dřevě
 
Zde se musí příslušné oblasti odborně řemeslně renovovat. Kombinací svých výrobků nabízí Bona jedinečné komplexní řešení při ošetřování dřevěných podlah po celou dobu jejich životnosti.
 
Vaše udržovaná dřevěná podlaha bude časem ještě krásnější a snadněji udržovatelná. Nejlépe se Vaše dřevo cítí při teplotě cca. 20°C a relativní vlhkosti 50 % až 65 %. Zvlhčovače vzduchu Bona zajišťují ideální pokojové klima. Na povrchu musí být stále rovnoměrný voskový film.
 
V silně namáhaných prostorách je za určitých okolností potřebné ošetření přípravkem Carl´s Hartwachspflege.
 
Nasáklé hadry nebo pady se mohou samy vznítit. Uchovávejte je jen v uzavřených nádobách nebo pod vodou. Po uschnutí můžete hadry a pady vyhodit s normálním domovním odpadem.
 
Skladování
 
V dobře uzavřených originálních obalech skladujte při teplotě mezi +5°C a +30°C na suchém místě. V těchto podmínkách je trvanlivost min. 12 měsíců od měsíce výroby.
 
Označování
 
Řiďte se pokyny v příslušných popisech produktů.
 
Likvidace
 
Obal zbavený zbytků zneškodněte prostřednictvím DSD (zelený bod) nebo Interseroh. Kapalné zbytky nevylévejte do kanalizace.
 
Preventivní opatření

Ošetřující prostředky udržujte mimo dosah dětí. Ošetřující prostředky mohou být zdraví škodlivé. Řiďte se pokyny v příslušných popisech produktů.