• foto parkety
 
 

Údržba olejovaných podlah BONA Carl´s oil

Pravidelná údržba olejované parketové podlahy

Cílem pravidelné údržby je vyčištění podlahy a vyplnění spárů dřeva olejem, protože opotřebování a úklid mají po určité době za následek "vysušení" podlahy.Intervaly mezi periodickými údržbami se silně liší zčásti v závislosti na opotřebení a zčásti na tom, jak je podlaha při úklidu mokrá. Jako vodítko lze uvést 2-3 pravidelné údržby ročně ve veřejných místnostech, je-li opotřebení silné, jinak 1-2 ročně. V domácím prostředí postačí provést údržbu každý třetí rok. Vše závisí na opotřebení a úklidu.
 
Pravidelnou údržbu lze provádět přípravky Carl's 45 nebo Carl's 25 podle toho, jak je podlaha "vysušená". Carl's 45 má vyšší obsah sušiny a v důsledku toho se vsákne více oleje, takže se doporučuje pro silně znečištěné podlahy v prostředí s velkým zatížením. Carl's 45, který je určen pro podlahy s normálním nebo vyšším provozním zatížením, vyžaduje vyšší pracovní nasazení, protože olej tvrdne rychleji než Carl's 25.
 
Pravidelná údržba při silném opotřebení – CARL’S 45

Tato metoda se doporučuje pro prostředí se silným opotřebením a častým úklidem.
 1. Odstraňte písek a jiné volné nečistoty.
 2. Setřete podlahu vlhkým mopem za použití Carl's Cleaner ve vodě. Dávkování je 1-1,5 dl na 10 litrů teple vody. Při silném znečištění podlahy použijte kombinovanou talířovou brusku s modrým (hnědým) padem.
 3. Rozetřete olej (Carl's 45) do tenké vlhké vrstvy. Pod nábytkem a u okrajů, kde je opotřebení malé nebo žádné, použijte menší množství oleje. Olej nechejte působit 45-60 minut.
 4. Potom olej zpracujte křížem pomocí hnědého padu. Pokud je během leštění olej suchý, bylo naneseno příliš málo oleje. Přidejte oleje.
 5. Přebytečný olej potom setřete hadrem, který se položí pod brusku. Hrany a rohy vetřete ručně bavlněným hadrem. Vytírejte tak dlouho, dokud nebude povrch podlahy stejnoměrný a mastný bez přebytků oleje. Z padu nebo hadru se může po leštění také uvolnit olej.
 6. Nechejte podlahu před leštěním odpočinout 4-12 hodin. K leštění použijte červený pad. Pokud chcete, aby podlaha měla vyšší lesk, doleštěte hadrem umístěným pod pad.
Pravidelná údržba při slabém opotřebení - CARL'S 25

Tato metoda se doporučuje pro prostředí s menším provozním opotřebením, údržba úklidové plochy se provádí v častých intervalech.
 
 1. Odstraňte prach a jiné nečistoty.
 2. Setřete podlahu vlhkým mopem za použití Carl's Cleaner ve vodě. (Dávkování je 1-1,5 dl na 10 litrů teplé vody).
 3. Rozetřete olej (Carl's 26) hadrem připevněným pod obrušovačku. Hadr položte na podlahu, na něj položte pad (bez středového disku) a doprostřed padu nalijte cca 1 dl oleje. Olej rozetřeme na cca 10 m2, potom olej doplňte a pokračujte v nanášení, až je celá plocha zpracována. Pracujte křížem a práci ukončete ve směru vláken dřeva. Hrany a rohy se zpracovávají ručně.
 4. Nechejte schnout minimálně hodinu, potom vyleštěte červeným padem. Pracujte křížem a práci ukončete ve směru vláken dřeva.
 5. Nechejte podlahu odpočinout 12 hodin bez zatížení provozem.
Baleni: Dodává se v přírodní verzi v balení 2 x 6 litru a 6 x 1 litr v plechovkách.
 
Pravidelná údržba obytného prostoru - CARL'S CLEANER
 1. Odstraňte prach a jiné nečistoty.
 2. Setřete podlahu vlhkým mopem za použití Carl's Cleaner ve vodě. Dávkování je 1-1,5 dl na 10 litrů teplé vody.
 3. Rozetřete olej (Carl's 25) ručně bavlněným hadrem.
 4. Nechejte schnout minimálně hodinu, potom vyleštěte červeným padem nebo bavlněným hadrem.
 5. Nechejte podlahu odpočinout 12 hodin bez zatížení provozem. ¨
Balení: Dodává se v přírodní verzi v balení 4 x 1 litr v plastových lahvích.
 
Důležitost pravidelného úklidu

Pravidelný úklid je tou částí péče o podlahu impregnovanou olejem, kde lze použitím optimálního způsobu ušetřit spoustu peněz. Pokud se pokusíte ušetřit peníze šizením úklidu, nevyplatí se Vám to, protože náklady se velmi rychle zvýší tím, že namísto v pravidelných intervalech budete muset údržbu provádět v častých intervalech. Správnou volbou způsobu a četnosti úklidu lze naproti tomu podstatně prodloužit dobu mezi pravidelnými údržbami. Je třeba také vytvořit dobrou čistící zónu, aby se do místnosti nedostalo více nečistoty.
 
Doporučené způsoby úklidu:
- Vysávání/stírání na sucho
- Stírání vlhkým mopem za použití vysoce tučného mýdla Carl's Cleaner
- Leštění s nástřikem vysoce tučného mýdla
- Leštění na sucho
 
Úklid se pokud možno provádí suchými metodami, aby se zbytečně nestírala olejová vrstva. Výhodné je ještě provést leštění, leštění na sucho nebo s nástřikem.
 
CARL'S CLEANER

Použití správného typu tekutého mýdla na olejem napuštěnou dřevěnou podlahu je velmi důležité. Mýdlo musí být vysoce tučné a zároveň musí mít pokud možno co nejnižší hodnotu pH. Mýdla s vysokými hodnotami pH silně rozpouštějí tuky, což vysušuje olej na podlaze. Této vlastnosti však lze využít k čištění u silně znečištěných podlah.
 
METODA SCRAD Bona Scrad je brusný pad (pro talířovou brusku 100-200 ot./min.) vhodný pro suché broušení olejem napuštěných podlah s prosáklinami, které ztuhly. Je vynikající i k odstraňování zašedlin ve dřevě na špatně udržovaných podlahách. V tom případě se doplňuje brusným papírem Scrad Wing o zrnitosti 120, 150 a 220.
 

Pravidelný úklid

Následující metodu je možno použít u všech typů podlah, četnost přizpůsobit opotřebení a znečištění.
 
 1. Zameťte, vysajte prach a jiné nečistoty.
 2. Vetřete mopem na sucho nebo mopem napuštěným olejem a střídejte s vytíráním vlhkým mopem namočeným dle potřeby ve vodě s přípravkem Carl' Cleaner - tekuté mýdlo. Dávkování 0,5-1,5 dl na 10 litrů teplé vody, závisí na tom jak často se vytírání vlhkým mopem provádí. Je-li podlaha „lepkavá“, dávkování snižte! Mop musí být řádně vyždímán, podlaha nikdy nesmí být mokrá, pouze vlhká.
 3. S mopem pracujte pokud možno ve směru vláken dřeva. S mopem nikdy nepracujte pouze v jednom směru - tentýž okraj mopu musí být vždy "předním okrajem", to proto, aby se nečistota pouze nepřemísťovala.
 4. Pokud chcete mít podlahu lesklejší, vyleštěte ji na sucho leštičkou (cca 300 ot./min.). Použijte červený nebo bilý pad, alternativně (čistící) tkaninu připevněnou pod pad.
Je třeba mít na paměti, že veškeré odstraňování oleje podlahu vysušuje, což má za následek zhoršenou ochranu a kratší životnost nanesené vrstvy.
 
Leštění nástřikem CARL'S CLEANER - tekuté mýdlo

Tuto metodu doporučujeme jako doplněk pravidelného úklidu v prostředí se silným opotřebením a častým úklidem.
 
 1. Zameťte, vysajte prach a jiné nečistoty.
 2. Použijte pod leštičku červený pad (cca 300 ot/min).
 3. Směs Carl's Cleaner, v dávkování 0,1 dl na 1 litr teplé vody, dejte do rozprašovače (např. na květiny). Krátkými stisky nanášejte, až je podlaha vlhká. POZOR! Podlaha nesmí být mokrá!
 4. Podlahu vyleštěte do sucha. Pokud je podlaha stále špinavá nebo skvrnitá, naneste na ni trochu roztoku tekutého mýdla ve vodě (pouze trochu zvlhčit) a vyleštěte do sucha.
 5. Pokud podlaha není špinavá, ale přejete si vetší lesk, lze ji vyleštit na sucho. Použijte červený nebo bílý pad, alternativně čistící tkaninu umístěnou pod pad.
 
Obvyklé problémy u dřevěných podlah impregnovaných olejem:
 
Podlaha má suchý vzhled - při aplikaci bylo naneseno příliš málo oleje, při aplikaci olej příliš zatuhnul nebo byla mezi pravidelnými údržbami příliš dlouhá doba.
Špinavé stopy po chození se zažranou špínou, jinak podlaha vypadá vcelku dobře - často důsledek příliš malého množství oleje při aplikaci.
Lesklá jakoby nalakovaná podlaha - přebytek oleje na povrchu podlahy.
Zašedliny - nedostatek oleje, často v kombinaci s příliš mokrým úklidem.
Rozdíly ve vzhledu na okrajích a zbytku podlahy - často závisí na rozdílném výsledku broušení mezi okrajem a ostatní plochou.
Tmavé okraje - často v důsledku oxidace/ztmavnutí rohů a okrajů, kde nedochází k tak velkému opotřebení. Mohou byt způsobeny také tím, že podél okrajů je opotřebení menší a proto tam zbývá více oleje.
Prosákliny - vyskytují se nejčastěji na homogenních dřevěných podlahách a ve spárách při prohýbání podlahy. Nejlépe se odstraní pomocí systému Bonasand Scrad. Poté naneseme hadrem nový olej.
Stopy po oleji za leštícím strojem - nesetřené při nadzdvižení stroje.
Skvrny na stěnách nebo okrajových lištách - nesetřené, když je olej mokrý.
Lepkavé okraje - špatně setřené při impregnaci olejem.
Tmavé skvrny ve dřevě - často mastnota zažraná do podlahy, zmizí při pravidelné údržbě.
Světlé skvrny ve dřevě - často vznikají z nedostatku oleje, zmizí při pravidelné údržbě.
Černé skvrny ve dřevě - nejobvykleji oxidy železa (rez) - odstraňuje se kyselinou šťavelovou.
Tmavé kruhy / zateklá místa - přeteklá voda z květináčů, protože keramické květináče obsahují oxidy železa.Odstraní se kyselinou šťavelovou.
 
Všeobecně

Podlaha časem zesvětlá, protože olej z ní zmizí (týká se především tmavých druhů dřeva) a tmavé skvrny zřetelně vystupují. Světlejší druhy dřeva mají často malé stopy zašedlin. Olejem impregnovanou podlahu poškozuje příliš mnoho vody, silné alkalické čistící prostředky a silná rozpouštědla. Veškerý nábytek musí být opatřen plstěnými nebo plastovými podložkami, aby se zamezilo poškrábání podlahy.
Odstraňování skvrn

Skvrny odstraňujte pokud možno za čerstva. Snažte se zjistit, co obsahují. Měkké tmavé skvrny často obsahují tuk. Tvrdé neprůhledné skvrny zpravidla obsahují cukr a měkké skvrny nejčastěji mléko, smetanu nebo zmrzlinu.
 
Skrvna Prostředek
Krev studená voda
Čokoláda, tuk, jedlý olej, mléko, smetana vlažná mýdlová voda
Stopy po podpatcích, krém na boty, saze Carl's 25
Bobulovité ovoce, ovoce, šťáva, limonády vlažná mýdlová voda
Káva, čaj vlažná mýdlová voda
Žvýkačka, stearín škrabka, nůž, drátěnka
Dehet, asfalt, olej Carl's 25
Pivo, červené víno vlažná mýdlová voda
Rez kyselina šťavelová
 
Pokud po odstranění skvrn podlaha ztratí lesk nebo vzniknou světlé skvrny, naneste hadrem nebo štětcem dle návodu základní olej nebo olej pro údržbu. Počkejte 15-20 minut, potom doleštěte ručně červeným nebo bílým padem. V případě potřeby opakujte.
 
Veškeré prostředky uvedené v této příručce dodává firma:
 
Ing. Roman Juránek, U Obory 1696, 583 01 Chotěboř
Tel. 0453 / 624 732 fax: 0453 / 623 858 Mobil: 0602 / 462 592, 0602 / 422 846
WWW.AZPARKET.CZ