• foto parkety
 
 

Parkety a vlhkost vzduchu

Parketová podlaha je poměrně drahým vybavením domácnosti. Drahým doplňkům domácnosti je třeba obvykle věnovat zvýšenou pozornost a ani parkety nejsou vyjímkou. Aby Vám parketová podlaha dobře sloužila je třeba zajistit jí přirozené klimatické podmínky. Žijeme v době ústředního vytápění, jsme zvyklí chodit doma nalehko. Toto nám umožnil rozmach techniky a rozvoj společnosti konce 20. století v jejichž důsledku lze klimatické podmínky charakterizovat teplotu okolo 25o C a vlhkostí vzduchu cca 25 %; tyto hodnoty nejsou u nás, především v panelových domech ničím neobvyklým. I tím se lišíme od západní Evropy, kde díky mnohem vyšším cenám energie k tak masivnímu přetápění nedochází. Přitom optimální podmínky pro výrobky z masivního dřeva je teplota 22o C a relativní vlhkost vzduchu 45 – 55 %.V rodinných domech, pokud nejsou vybaveny plynovým vytápěním, k problémům s rozesycháním většinou nedochází.V bytech panelových , kde problém přetápění je ještě navíc komplikován tepelně neizolovanými stropy mezi patry,patří rozeschnutí parket k nejčastějším závadám. Rozeschnutí se projevuje vznikem tenkých spár mezi jednotlivými parketami. Pokud k rozeschnutí parket dojde, je třeba zachovat klid a vyčkat ukončení topné sezóny. Proces rozeschnutí je do určité míry vratný. V létě kdy vlhkost vzduchu dosahuje hodnot okolo 60 %, spáry většinou mizí. V každém případě se obraťte na naši firmu.V každém případě se obraťte na naši firmu. V případě, kdy naměřené hodnoty prostředí nedosahují u vlhkosti hodnot alespoň 45 % a teplota je vyšší než 23o C, není oprava sice součástí poskytnuté záruky, ale po dohodě se zákazníkem je vždy možno podlahu uvést do původního stavu.

I když v současné době existují prostředky, které umožňují tyto spáry odstranit bez nutnosti broušení a lakování povrchu. Je nejlepší vytvořit takové klimatické podmínky, aby k rozesychání vůbec nedocházelo. Na trhu jsou dostupné zvlhčovače vzduchu,jejichž používáním lze snadno dosáhnout odpovídající vlhkosti vzduchu. Osvědčené přístroje, které dodává i naše firma, jsou to:

Stav prostředí je dobré kontrolovat pomocí vlhkoměru. Jeho elektronická varianta kombinovaná s měřením teploty je též součástí naší nabídky. Dle našich měření jsou různé fontánky, odpařovače na radiátory apod., naprosto neúčinné a jejich používáním nelze vytvořit příznivé podmínky pro masivní podlahy.

V této souvislosti je dobré uvědomit si, že suchý přehřátý vzduch neškodí jen parketám, ale především lidem. Pokud je členem domácnosti někdo, kdo je citlivý na nečistoty ve vzduchu, je dobré volit některou z nabízených praček vzduchu, které kromě toho, že vzduch zvlhčí na optimální hodnotu,též jej zbaví škodlivých látek. Především ve velkých městech se silně narušeným prostředím tak prospějete jak podlaze, tak obyvatelům bytu.

V případě Vašeho zájmu lze pomocí profesionálních přístrojů změřit parametry klimatu ve Vašem bytě a navrhnout optimální typ zvlhčovače.

Nelze zapomínat i na opačný problém, nabývání parket působením vlhkosti. Tato závada se na rozdíl od rozesychání projevuje ve vlhkém prostředí. Předcházet se jí dá pouze důkladným větráním. Toto si musí uvědomit zejména majitelé novostaveb vybavených v dnešní době populárními plastovými okny. V počátečním období po dokončení domu, v době kdy stavba ještě není dokonale vyschnutá (což trvá minimálně přes první topnou sezónu ) je třeba pravidelně objekt větrat, neboť plastová okna díky své přesnosti nemají přirozené větrací schopnosti klasických dřevěných oken. Ze zkušenosti můžeme uvést příklady těchto staveb, kdy měsíc po dokončení prací za absence větrání, relativní vlhkost vzduchu neklesla pod 70 % , to vše za teplot okolo 25o, takže prostředí v domě mělo téměř skleníkové parametry. Pro zamezení tomuto jevu, stačí důkladné větrání objektu alespoň 2x denně po dobu 15 – 20 minut.

Výše zmíněné informace platí především pro parkety, nejvíce pro parkety bukové. Mozaikové podlahy nejsou díky své tloušťce na vlhkosti takto silně závislé, korkové podlahy ještě méně. Nicméně v extrémně suchých a teplých bytech a při dlouhotrvající topné sezóně může docházet i k sesychání mozaiky a korkových dlaždic.

S jakýmikoliv dotazy se můžete obrátit na naši firmu. Využijte našich dlouholetých zkušeností a kontaktů, rádi se Vám budeme věnovat.

 

 

Výtah ze sborníku přednášek

V bytech s ústředním topením je třeba intenzivně zvlhčovat vzduch. Relativní vlhkost vzduchu v interiérech po zahájení vytápění totiž velice rychle klesá z normálních hodnot ( 50 –60 % ) na 20 a méně %. Především dětský organismus je pak vystaven zcela nefyziologickému prostředí, kde i u zdravých jedinců dochází k intenzivnímu vysoušení tkání horních cest dýchacích. Tím se oslabuje jejich funkce, vytváří se vhodné prostředí pro vstup nejrůznějších infekcí všeho druhu. Výrazně klesá ochranná funkce horních cest dýchacích a škodlivé látky mohou vstupovat bez přirozené filtrace do středních i dolních cest dýchacích. Proto je preventivní zvlhčování vzduchu v drtivé většině mnohem důležitější, než jeho pouhé čištění. Tedy zvlhčovat nebo zvlhčovat a současně čistit. Samotné čištění vzduchu se může lehce v suchém prostředí minout účinkem. U alergiků je pochopitelné čištění vzduchu stejně důležité jako zvlhčování, je však nutno hledat a pokud možno odstranit původ alergenů. Původ alergií může zjistit jen odborný lékař,odstranit nebo alespoň omezit zdroj alergenů však většinou může každý z nás.

Pro zvlhčování vzduchu je třeba použít přistroj o účinnosti odpovídající velikosti místnosti. Odpařovače na radiátorech ústředního topení nebo různé fontánky a rozprašovače jsou zcela neúčinné, protože odpaří velmi malé množství vody a přitom velmi lehce umožní množení mikroorganismů všeho druhu. V běžné obytné místnosti je nutno odpařit 2 – 4 l vody za 24 hodin, v učebnách MŠ až 1 l/hod. Vlhkost vzduchu lze měřit se značnou přesností elektronickými vlhkoměry, přitom jejich cena dnes již nepřesáhne 1 000,- Kč.

Podle našich zkušeností lze požadovaného odparu dosáhnout pomocí přístrojů BaGal, které jsou účinné do objemu 70 m3 ( cca 25 m2 ), nebo BIONAIRE. Firma BIONAIRE nabízí ucelenou výkonnostní řadu zvlhčovačů pro místnosti až do objemu 400 m3 ( cca 130 m2 ).

Dále lze používat ultrazvukové zvlhčovače zvuku, kde se zprvu vytváří efektní studená bílá mlha, která se následně odpařuje. Jejich výhodou je nejvyšší výkon při nejmenší spotřebě elektrické energie. Osobně však považuji jejich používání za velmi problematické, a to z několika důvodů :
a) levné přístroje rozpráší vodu tak jak je, tedy včetně minerálních látek, mikroorganismů a dalších příměsí. Proto někteří výrobci doporučují používat destilovanou nebo alespoň převařenou vodu
b) v těsném okolí přístroje vždy kondenzuje voda, je nutné používat nepromokavé podložky
c) kvalitnější přístroje jsou vybaveny demineralizačními výměnnými vložkami na změkčování vody,tím ovšem značně roste cena přístroje i provozní náklady
d) je nutno sledovat frekvenci a elektromagnetický výkon konkrétního přístroje, neboť ultrazvuk určitých frekvencí je vnímán lidským a především dětským organismem, přesto že ho neslyšíme. Mohou pak následovat pocity únavy, nesoustředěnost,agresivita apod.
Zveřejněno s laskavým svolením Ing. Oty Petráka