• foto parkety
 
 

Parkety - několik zásad

Dřevěná podlaha je citlivá především na klimatické podmínky. V panelových a suchých bytech je proto velmi důležité zvlhčování vzduchu v místnostech. Optimální hodnotou je vlhkost v rozmezí 45 – 55 % relativní vlhkosti vzduchu a teplota okolo 20o C. V letním období většinou není nutné vzduch zvlhčovat, neboť sám o sobě má vlhkost 55 – 60 %.
 
V novostavbách případně v rekonstruovaných objektech je situace poněkud jiná. Relativní vlhkost vzduchu je vysoká, neboť stavba teprve vysychá. Zde je nutné, aby fungovalo topení. To podpoří vysychání stavby. Ovšem pouze za předpokladu, že objekt je pravidelně větrán. Jinak totiž vlhkost budou absorbovat podlahy, což může způsobit buď jejich vzedmutí a nebo po konečném vyschnutí stavby jejich, rozeschnutí.
 
Samostatnou kapitolou jsou byty, které ještě dlouho po dokončení podlah nejsou obývány. Za normálních okolností, kdy je byt obýván, přítomnost lidí, květin atd.,pomáhá vytvářet přirozené klimatické podmínky. V případě, že byt obýván není, je situace právě opačná. V zimním období se většina majitelů snaží ušetřit, neobývaný byt nevytápí a způsobí tím pouze to, že podlaha do sebe nasaje vlhkost. V okamžiku, kdy začne být obýván, je zahájeno vytápěno a může dojít k rozeschnutí podlahy. V letním období je naopak zanedbáváno pravidelné větrání s důsledky spočívajícími buď v rozeschnutí podlahy, nebo naopak ke škodám způsobeným nasátí vlhkosti. Takže platí zásada – u neobývaného bytu v zimě topit zvlhčovat, v létě i v zimě větrat.
 
Je nutné dopřát dřevěné podlaze přirozené klimatické podmínky, potom Vám bude sloužit k naprosté spokojenosti.