• foto parkety
 
 

Údržba lakovaných parket

V současné době je povrchová úprava parketových podlahových a mozaikových podlah prováděna nejčastěji moderní generací laků na vodním základě. Typickým představitelem je BONATECH MEGA, TRAFFIC ..., existují však různí výrobci těchto laků, zahraniční a v současné době již i domácí. Pro všechny tyto laky je společná naprostá zdravotní nezávadnost, neškodí životnímu prostředí a nemění barvu dřeva, jak to známe např. u laků na bázi epoxidových pryskyřic používaných v minulosti. Díky dlouhodobému vývoji byla vyřešena i problematika jejich tvrdosti ve srovnání s předchozí generací laků na podlahy. Vzhledem ke stale stoupajícím nárokům na ochranu životního prostředí, představuje tato skupina materiálů prakticky jedinou alternativu pro realizaci lakovaných povrchů dřevěných podlah.
Vzhledem k tomu, že tyto laky byly vyvinuty v západní Evropě, odpovídají i jejich vlastnosti způsobu užívání v těchto zemích. Narozdíl od nás je v západní Evropě obvyklé chodit doma po parketách ve venkovní obuvi bez přezouvání. Taktéž aplikace těchto laků v prodejnách (i u nás) výmluvně prokazuje jejich kvality. Za těchto, na naše poměry extrémních poměrech, je životnost lakovaného povrchu v rozmezí 8 až 10 let. Po té následuje oprava, která spočívá v přebroušení vrchní vrstvy laku a nanesení další vrstvy. V našich podmínkách, kdy namáhání podlahy v domácnosti je díky zvyku přezouvat se nižší, je životnost laku mnohem vyšší.
 
Ve vyspělých zemích jako je Německo a Švédsko kde je aplikace vodou ředitelných laků již po dlouhou dobu běžnou praxí, existují dva přístupy k udržování lakovaných podlah. Švédský způsob spočívá v základním udržovaní podlahy vytíráním vlhkým hadrem. Pokud dojde užíváním k silnému opotřebení laku, přistoupí se, tak jako je popsáno výše, k opravě přelakováním. V Německu je většinou přistupováno k údržbě s větším důrazem na předcházení opotřebení. K tomuto účelu jsou používaný tzv. parketové poliše, např. BONATECH FRESHEN UP. Jedná se, zjednodušeně řečeno o tekutý voskový nátěr, který zamezí klouzání. Parkett Polish použijeme pro údržbu běžných podlah. Po aplikaci vypadá lakovaná vrstva jako nová, drobná poškození povrchu nejsou zřetelná. Celek působí téměř dojmem nového laku. Jak již bylo řečeno, v našich podmínkách je běžné chození v domácnosti pouze v ponožkách nebo v přezůvkách. Tím dochází k neustálému leštění povrchu laku a někdy může dojít k tomu, že lak se na frekventovaných místech stane kluzkým. Jinou příčinou toho, že lak je kluzký může být působení mastných látek, typickým případem je podlaha kolem sporáku na němž se smaží, přičemž kapičky oleje dopadají na podlahu. V těchto případech aplikace BONATECH FRESHEN UP spolehlivě klouzání na dlouhou dobu odstraní.
 
Aplikace Polishe je následující: Podlahu nejprve zbavíme prachu, nejlépe vytřením vlhkým hadrem nebo vysáním vysavačem prachu, příp. kombinací obou metod. Poté se podlaha vytře hadříkem namáčeným v poliši. Po uplynutí cca 20min. je podlaha suchá, případně samolesklá (netřeba již žádného dodatečného leštění). Je třeba dbát na to, aby na podlaze ulpěla souvislá vrstva poliše. Ta bude působit jako ochrana laku před drobnými poškozeními povrchu. Je třeba si uvědomit, že drobné částečky prachu a písku, které se do domácnosti vždy dostanou, působí při chůzi na povrch jako smirkový papír. Při naneseném poliši jsou chůzí zatlačeny do ochranné vrstvy a nezpůsobí již laku žádnou škodu. Interval nanášení poliše je odvislý na počtu a frekventovanosti té které místnosti. V domácnosti stačí nanést poliš v intervalu 3 až 6 měsíců, ve veřejných prostorách jako jsou obchody nejlépe jednou za týden. Poliše můžeme vrstvit na sebe, pokud je třeba vrstvu poliše odstranit, je k dispozici prostředek BONA POLISH REMOVER, případně lze s úspěchem použít běžný saponátový prostředek.
 
Při používaní polišů lze životnost laku prodlužit na velice dlouhou dobu měřitelnou v násobcích desítek let a po několikaletých zkušenostech je můžeme pouze doporučit. Všechny zmíněné prostředky jsou dodávány firmou AZ Parket i na dobírku.
 
Prodávají se v litrovém, balení, přičemž vydatnost jednoho balení je přibližně 80m2 vše co bylo řečeno o podlahách ošetřených vodou ředitelnými laky, platí i pro tzv. UV-laky,kterými je lakován např. podlahový korek. V principu se totiž jedná o stejné laky, pouze s ohledem na technologii výroby korkových dlaždic (ale např. i lamelových parket), kdy není možné čekat na zatvrdnutí laku několik hodin, je jako tvrdidlo použita složka, vytvrzující působením UV-záření.
 
Důležité upozornění:
Parketové poliše lze na vodou ředitelný lak aplikovat nejdříve za jeden měsíc po ukončení lakovacích prací. Pokud by došlo k nanesení laku dříve, bylo by zabráněno jeho přirozenému vyzrání a lak by mohl zčernat !!!