• foto parkety
 
 

Technické podmínky pro pokládku parket

 1. V objektu musí být ukončen mokrý proces.

 2. Systém vytápění musí být funkční a provozuschopný.
  V době pokládky, ale pokud možno i před pokládkou, musí být v objektu normální pokojová teplota, minimálně však 16 °C, prostorová vlhkost max. 60 %.
  V objektech s plastovými okny musí být zajištěno pravidelné důkladné větrání po celou dobu vysychání stavby. Optimální je možnost uložit v objektu materiál cca 14 dnů před zahájením podlahářských prací kvůli jeho aklimatizaci.

 3. Podkladový beton musí být starý min. 6 týdnů. Vlhkost betonu, měřená CM - metodou, nesmí překročit 2,5 %.

 4. Maximální nerovnost betonu 2 mm / 2 m - při měření hliníkovým pravítkem.

  Veškerá měření provádí fa Ing. Roman Juránek

 5. Beton nesmí být prašný, pokud prašný je, bude provedena jeho penetrace. Beton nemusí být gletovaný.

 6. Pokud je nutno beton vyrovnat stěrkováním , pak výhradně stěrkami vhodnými pod parkety. Stěrky typu UNIFIL, ROVINAL, TERALIT apod., které stavební firmy s oblibou používají, jsou pod parketové podlahy absolutně nevhodné. Jsou-li přesto aplikovány, je třeba je sfrézovat a následně vyrovnat, což je finančně nákladné ( oboje provádí fa AZ PARKET). Osvědčené vyrovnávací materiály jsou z produkce firem BONA, UZIN, HENKEL, FORBO ...

  Volbu jakýchkoliv penetračních, příp. stěrkovacích materiálů konzultujte s firmou Ing. Roman Juránek – AZ PARKET, případně jejich výběr a aplikaci svěřte této firmě.

 7. Je-li podklad např. z CETRIS desek, je žádoucí, aby v ploše nevznikaly zvýšené hrany.

 8. Čistá výška parketové podlahy je 22 mm. Čistá výška mozaikové podlahy je 8 mm. V místech styku parket nebo mozaiky s dlažbou je nutno dodržet minimálně výše uvedené hodnoty. Tj. například výšku dlažby min. 22 mm ( 24 mm je lepší než 20 mm, neboť parkety lze o 2 mm vypodložit, ale sbrousit 2 mm podél dlažby je problém ).

 9. V době pokládky firma AZ PARKET požaduje uzamykatelnou místnost na uložení nářadí.

 10. Při pokládce na podlahové topení následuje po položení krytiny přestávka cca 60 dnů, v průběhu kterých musí být podlahové topení v provozu, teprve potom je provedena povrchová úprava.