• foto parkety
 
 

Třídy parket (norma ČSN)

VADY DŘEVA (dle ČSN 492130 z 1.1.1976)

1) SUKY ZDRAVÉ SE DŘEVEM SROSTLÉ
 • I na lícní ploše se nedovolují
 • II, III na jednom vlysu 2 suky do 15 mm ( tř. II ) nebo 20 mm ( tř. III )
2) SUKY ZDRAVÉ SE DŘEVEM ČÁSTEČNĚ SROSTLÉ
 • I, II na lícní ploše se nedovolují
 • III na lícní ploše se dovolují 2 suky do 20 mm
3) SUKY NEZDRAVÉ ( NAHNILÉ, SHNILÉ A ROZPADAVÉ )
 • I, II, III dovolují se pouze na rubové ploše, neprocházejí-li do horní dásně vlysu
4) OČKA
 • I zdravá do 2 mm se dovolují
 • II zdravá do 5 mm i černá do 2 mm se dovolují
 • III černá do 5 mm se dovolují
5) TRHLINY VÝSUŠNÉ I MRAZOVÉ
 • I, II, III dovolují se pouze na rubové ploše, pokud jejich hloubka nepřesahuje 1/3 tloušťky vlysu
6) TRHLINY VLASOVÉ
 • I, II, III dovolují se
7) DŘEŇ
 • I, II nedovoluje se
 • III dovoluje se, pokud nevystupuje na lícní plochu vlysu
8) ZDRAVÁ BĚL U JILMU A DUBU
 • I, II na lícní ploše se nedovoluje
 • III na lícní ploše se dovoluje podél jedné dlouhé hrany bez omezení
9) ODKLON VLÁKEN PŘIROZENÝ I UMĚLÝ
 • I, II, III dovoluje se
10) ZÁVITKY A SVALOVITOST
 • dovolují se do šířky vlysu 1/10 ( I ), 1/4 ( II ), 1/2 ( III )
11) NEPRAVÉ ZDRAVÉ JÁDRO BUKU
 • I nedovoluje se na lícní ploše
 • II dovoluje se i na lícní ploše pokud nevykazuje výrazné tmavé ohraničení
 • III dovoluje se
12) ZAPAŘENÍ BEZ PŘÍZNAKŮ HNILOBY
 • I nedovoluje se na lícní ploše
 • II, III dovoluje se i na lícní ploše
13) NEPŘIROZENÁ ZBARVENÍ
 • nedovolují se
 • II, III dovolují se, pokud se tvrdostí neliší od okolního dřeva
14) POŠKOZENÍ HMYZEM
 • I, II dovoluje se pouze na rubové ploše do hloubky nepřesahující tloušťku dolní dásně
 • III na lícní ploše se dovolují max. 3 otvory do průměru 1,5 mm na jednom vlysu
15) PROROSTY, ZAROSTLÁ KŮRA NEBO ODUMŘELÉ DŘEVO
 • I, II, III dovolují se pouze na rubové ploše, nejeví-li příznaky hniloby a pronikají do hloubky max. 5 mm
16) SE DŘEVEM SROSTLÉ
 • I na lícní ploše se nedovolují
 • ne dlouhé hrany bez omezení