• foto parkety
 
 

Historie podlah a podlahářství

Obraz Pokladači parket
 

Zatím jediná reprodukce obrazu s tematikou pokládky podlah, kterou se nám podařilo zajistit. Zobrazený postup broušení dřevěné podlahy zásadně nedoporučujeme - bližší podrobnosti.

Pro srovnání archivní fotografie z roku 1992, zachycující zakladatele firmy AZ PARKET pana Josefa Juránka v podobné pozici při pokládce parket na jedné ze zakázek ve Spolkové republice Německo. Byla použita tradiční technologie pokládky parket - přibíjení na dřevěný rošt. Parkety však již byly broušeny pomocí výkonných elektrických brusek!

Popular Mechanics Magazine, October 1947

Inzerce týkající se podlah z roku 1947.

více ->   

 

Popular Science, October 1947

Články týkající se podlah z roku 1947.

více ->   

 

Mechanix Illustrated, October 1947

Inzerce týkající se podlah z roku 1947.

více ->   

 

Inzerát USA z roku 1959

National Lumber Manufactures Association