• foto parkety
 

05.4.2010  Vlastějovice u Zruče nad Sázavou.

 
Z historie obce (zdroj: www stránky obce Vlastějovice):
Poprvé se Vlastějovice (Wlastyegowicz) připomínají v roce 1413 jako ves, patřící pod Pertoltickou faru.

Prvním známým majitelem, uváděným v roce 1440, byl Ondřej z Vlastějovic. Po něm se zde připomíná Mikuláš z Vlastějovic. V listině z roku 1479 se uvádějí jeho syn Jan z Vlastějovic, který zastával funkci purkrabího na ledečském hradě.

Zdejší tvrz byla založena v letech 1540 - 1550, je možné, že zde už stála tvrz před tímto datem a v dalších uváděných letech se jednalo o tvrz novou. Další zprávy pocházejí až z roku 1538. Tvrz koupil vladyka Jindřich Firšic z Nabdína. Krátce po koupi si vymohl na českém králi, uherském a říšském císaři Ferdinandu I. povýšení vesnice na městečko. To se stalo 1. února 1540. Městečko získalo vlastní znak. Změnil i jeho jméno na Hammerstadt. Dále se střídají majitelé, až roku 1848 přinesl zásadní změnu veřejné správy. Došlo ke zrušení poddanství a zániku patrimonií. Hammerstadt připadl pod okres Ledeč nad Sázavou a čáslavský kraj. Došlo ke vzniku obecního úřadu. Jednotřídní škola byla založena v roce 1866, na dvoutřídní byla rozšířena v roce 1902. Do roku 1977 bylo ve škole muzeum starožitných předmětů. V roce 1940 postzavila obec školu novou. Počet žáků se neustále snižoval a v roce 1980 byla škola uzavřena. Zásluhou obecního úřadu a rodičů školáků se podařilo v roce 1994 opět obnovit ve škole vyučování.

Velkým přínosem pro městečko se stala stavba posázavské železnice v letech 1902 – 1903. Dobrovolný hasičský sbor byl v obci založen v roce 1904.

 
1926
1926
 
1943
1943
 
1940
1940
 
nedatováno
nedatováno
 
1976
1976
 
nedatováno, 70-tá léta
nedatováno, 70-tá léta
 
Letní tábor Březina.
Letní tábor Březina.
 
Letní tábor Březina.
Letní tábor Březina.
 

Zpět