• foto parkety
 

02.4.2010  Zámek v Roztěži u Kutné Hory.

7 km JZ od Kutné Hory
Zámek s kaplí, hospodářská budova, terasa se sochami, schodištěm, grottou a bazénkem, terasová zahrádka s vázami, park, domek zahradníka, skleník, stodola, příjezdová alej (jihozápadně od vsi): Zámek je dvojpatrová barokní budova z roku 1669 byla rozšířena empírově v letech 1826-30 (J. Schleps). Dnešní podoba pochází z let 1900-10 (L. Bauer), kdy byla postavena postranní patrová křídla. Ve štítě je znak Dahlbergů. Přírodně krajinářský park s pravidelným parterem, založený roku 1826 a upravený v letech 1908-12 (František Thomayer), volně navazuje na okolní lesy.
Bývalé lázně a poutní místo - kaple Panny Marie Pomocné s terasou a přístupem k prameni, bývalé lázně a hostinec, bývalá hájovna, socha klečícího anděla, kamenná kašnička, tři kamenné mostky (mezi Roztěží a Novou Lhotou): Centrální kaple Panny Marie byla postavena roku 1819 na místě starší dřevěné stavby. Na konci 19. století byla opravena (vitráže). Ve štole pod kaplí vyvěrá pramen. Budova lázní je přízemní empírové stavení z roku 1825, silně změněné pozdějšími úpravami. Mezi lázněmi a kaplí protéká potok, překlenutý třemi kamennými mosty.

V tomto objektu jsme prováděli pokládku a renovaci parket, informace zde .
 
G. Jilovský, Praha - Žižkov, 1940
G. Jilovský, Praha - Žižkov, 1940
 
G. Jilovský, Praha - Žižkov, 1925
G. Jilovský, Praha - Žižkov, 1925
 
Orbis, 1957
Orbis, 1957
 

Zpět