• foto parkety
 

Údolí Doubravy

Několik pohlednic z různých období, zachycujících Mikšovu jámu v údolí řeky Doubravky. Pohlednice s partií pod Sokolohradem. Tůň pod Točitým vírem. Tři pohlednice Čertova stolku. Dva pohledy na Sokolohrad. Tři pohlednice různých partií na řece Doubravě. Dvě pohlednice s různými motivy z Údolí Doubravy. Barevný a dobový snímek Chaty Doubravky ( Vrbkovy chaty ) z 80. let 20. stol.
Na poslední pohlednici dobový záběr koryta na řece Doubravě.

 
Vydal: FOTOFON - nedatováno.
Vydal: FOTOFON - nedatováno.
 
Vydal: GRAFO ČUDA Holice - nedatováno.
Vydal: GRAFO ČUDA Holice - nedatováno.
 
Vydavatel A. Zezula, okolo r. 1945
Vydavatel A. Zezula, okolo r. 1945
 
Vydavatel A. Zezula, okolo r. 1929
Vydavatel A. Zezula, okolo r. 1929
 
Vydavatel M. Brzek, kolorovaná verze předchozí pohlednice
Vydavatel M. Brzek, kolorovaná verze předchozí pohlednice
 
Partie pod Sokolohradem. Nakl. M. Brzek. 1908.
Partie pod Sokolohradem. Nakl. M. Brzek. 1908.
 
Tůň pod Točitým vírem. Nakl. M. Brzek. Nedatováno.
Tůň pod Točitým vírem. Nakl. M. Brzek. Nedatováno.
 
Čertův stolek. Vydavatel neuveden. 30. léta 20. století.
Čertův stolek. Vydavatel neuveden. 30. léta 20. století.
 
Čertův stolek. ORBIS. Nedatováno. 2. pol. 20. století.
Čertův stolek. ORBIS. Nedatováno. 2. pol. 20. století.
 
Čertův stolek. Nakl. Václav Vroubek, papírnictví Chotěboř. Nedatováno.
Čertův stolek. Nakl. Václav Vroubek, papírnictví Chotěboř. Nedatováno.
 
Sokolohrad. Nakl. neuveden. Nedatováno. 1. pol. 20. stol. ( ? )
Sokolohrad. Nakl. neuveden. Nedatováno. 1. pol. 20. stol. ( ? )
 
Sokolohrad. ORBIS. Foto K. Vomáčka. 60. léta 20. století.
Sokolohrad. ORBIS. Foto K. Vomáčka. 60. léta 20. století.
 
Partie na Doubravce. Nakl. neuveden. Nedatováno.
Partie na Doubravce. Nakl. neuveden. Nedatováno.
 
Partie na Doubravce. ORBIS. 50. léta 20. století.
Partie na Doubravce. ORBIS. 50. léta 20. století.
 
Partie na Doubravce. ORBIS. Stejný záběr jako předchozí. Nedatováno.
Partie na Doubravce. ORBIS. Stejný záběr jako předchozí. Nedatováno.
 
Údolí Doubravy. ORBIS. Nedatováno. 2. pol. 20. stol.
Údolí Doubravy. ORBIS. Nedatováno. 2. pol. 20. stol.
 
Údolí Doubravy. Nakl. Press Foto. Vydáno pro SD Jednota Havl. Brod. 80. léta 20. století.
Údolí Doubravy. Nakl. Press Foto. Vydáno pro SD Jednota Havl. Brod. 80. léta 20. století.
 
Koryto Doubravky. Nakl. A. Zezula. Tisk Fotoprum Praha Smíchov. Nedatováno.
Koryto Doubravky. Nakl. A. Zezula. Tisk Fotoprum Praha Smíchov. Nedatováno.
 
Na točitým vírem. Nakl. A. Zezula. Tisk Fototypia Vyškov. Protektorátní období.
Na točitým vírem. Nakl. A. Zezula. Tisk Fototypia Vyškov. Protektorátní období.
 
Partie na Doubravce. Nakl. M. Brzek, Chotěboř. Odesláno 24.X.1938
Partie na Doubravce. Nakl. M. Brzek, Chotěboř. Odesláno 24.X.1938
 

Zpět