• foto parkety
 

Údolí Doubravy

Pohlednice zachycující Dolní mlýn na řece Doubravce s mostem přes řeku Doubravku a Horní mlýn - rodiště spisovatele I. Hermana.

 
Dolní mlýn. Kolorovaná pohlednice, vydavatel M. Brzek, nedatováno.
Dolní mlýn. Kolorovaná pohlednice, vydavatel M. Brzek, nedatováno.
 
Dolní mlýn. Nedatováno.
Dolní mlýn. Nedatováno.
 
Horní mlýn, rodiště I. Hermana. Nakl. M. Brzek. 1922.
Horní mlýn, rodiště I. Hermana. Nakl. M. Brzek. 1922.
 

Zpět