• foto parkety
 

Chotěboř

 1. Pohlednice vydaná A. Štěpánkem ( 1. pol. 20. století ). Zachycuje celkový pohled na Chotěboř, pohled na dnes již neexistující Horní Mlýn ( rodiště spisovatele Ignáta Hermana ) a na Módní závod J. Strašila ( dnes Řeznictví Jiřička aj. ).
 2. Pohlednice s reprodukcí obrazu od Cyrila Boudy. Obraz zachycuje Chotěboř od Svaté Anny. ¨
 3. Stromovka, kdysi korzo studentů Chotěbořského gymnázia.
 4. Riegrova ulice "Dům s indiánem".
 5. Partie u městské elektrárny
 6. Dva pohledy na dnes již neexistující rybník. Bývalá hospoda Na hrázi.
 7. Dvě pohlednice s Chotěbořským gymnáziem.
  Velmi zajímavá je především pohlednice označená "Partie vill s vyšším reál. gymnasiem".
  Jedná se o záběr z míst poblíž dnešního kina směrem ke Gymnáziu a zdravotnímu středisku.

Zpět